Категорија за сите креативци/занаетчии кое своето хоби сакаат да го
претворат во бизнис
• Преку оваа алатка ќе имаат можност да се регистрираат
со цел да ги презентираат нивните производи преку
нашата платформа
• Овозможуваме промоција на нашите
клиенти и нивните рачни изработки
• Ослободете ја својата креативност и зачекорете во
прирдната средина на креативни идеи наречена
МОЕ ХОБИ

Филтер