Пластична ташна специјална за табла за техничко цртање и безбеден транспорт на вашите цртежи 50×70.

Филтер