Пластична ташна специјална за табла за техничко цртање и безбеден транспорт на вашите цртежи 102×73.

Филтер